Ryhmäyttämisen aikajana

Ryhmäyttämisen materiaali toimii välineenä opettajille ja ohjaushenkilöstölle ryhmän tutustumiseen sekä yhteishengen ja ryhmädynamiikan parantamiseen.

Aikajana rakentuu ajallisesti kolmelle vuodelle ja jokaisella lukuvuodella on oma teemansa. Ensimmäisen vuoden teema on tutustuminen, toisen vuoden ryhmädynamiikan vahvistaminen ja kolmannen vuoden ammatti-identiteetin kasvun tukeminen.

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Itsearviointitaitojen kehittäminen

Tavoitteena on tukea opiskelijoiden itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen kehittymistä sekä auttaa ottamaan vastuuta omista opinnoistaan. Lisäksi materiaali tukee opiskelijoiden työelämätaitojen omaksumista.

Itsearviointitaitojen kehittämisen materiaali on jaettu opiskeluvuosien mukaan kolmelle vuodelle ja jokainen opiskeluvuosi on jaettu kolmeen teemaan. Jokaisen vuoden sisällä kulkevat teemat ovat minä itse, toimintani ryhmässä ja toimintani työelämässä.

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi