Verkkomateriaalit:

MLL – aineistoa ryhmäyttämiseen ja kaverisuhteiden tukemiseen
Koulurauha – vinkkejä ryhmäyttämiseen
Suomen partiolaiset – teoriaa ryhmähengen muodostumisesta ja ryhmäyttämisharjoituksia
Nuorten Akatemia – materiaalia ja vinkkejä turvallisen ryhmän rakentamiseen
Ryhmänohjaajan työkalupakki – vinkkejä ryhmänohjaajalle
Ryhmäyttämisopas – teoriaa ja harjoituksia ryhmäyttämisen tueksi
Hyviä vinkkejä opetukseen
Ryhmäyttävä vanhempainiltamalli – konkreettinen toimintaohje toiminnalliseen iltaan
Onnistunut opetus – menetelmien kartoitus – sisältää paljon konkreettisia harjoitteita!
Menetelmäviuhka – oppimisympäristön kehittämiseen ja suunnitteluun
Fasilitaattorin työkirja – menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn
Kuulun – välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen
KSL: Osallistavat menetelmät – tuki- ja virikeaineisto
Luovan ongelmanratkaisun työtavat
Innostu Innosta – teoriaa osallistavista menetelmistä
Ideointityökalupakki ja muita toiminnallisiin menetelmiin liittyvää materiaalia

Julkaisut:

Ryppäästä ryhmäksi. Ryhmäyttämisharjoituksia ja teoriaa. Aalto, Mikko (2000)
Draamakka – vakallinen toiminnallisia kokonaisuuksia. Airaksinen, Raija & Karkkulainen, Marjatta (2012)
Kaikkien aivot käyttöön. Heinonen, Sirkku; Klingberg, Rea & Pentti, Päivi (2012)
Onnistu yhdessä. Työyhteisön kehittämisen 10 avainta. Jäppinen; Aini-Kristiina (2012)
Fasilitointi luo uutta. Menesty ryhmän vetäjänä. Kantojärvi, Piritta (2012)
Siivet selkään, draamakengät jalkaan. Kohtaamisia draaman pedagogisilla näyttämöillä. Karkkulainen, Marjatta (2011)
Ryhmä liikkeelle! Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. Kataja, Jukka, Jaakkola, Timo & Liukkonen Jarmo (2011)
Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Kopakkala, Aku (2011)
Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. Leskinen, Eija (2009)
Miten käytän toiminnallisia menetelmiä? Psykodraaman ohjaajat kertovat. Lindqvist, Martti ym. (2005)
Tämä toimii. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2012. Murtorinne, Tuuli & Mäki-Paavola, Mari (toim.) (2012)
Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa ryhmää? Repo-Kaarento, Saara (2007)

 

« takaisin