ryhmayttaminen

Ryhmäyttäminen on prosessi, jossa oleellista on ryhmän jäsenten keskinäinen tunteminen, vuorovaikutus, luottamus ja viihtyminen. Prosessi alkaa, kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa mahdollisimman hyvin. Ryhmäytyminen vie aikaa ja tähtää luottamuksellisen ilmapiirin ja todellisen yhteistoiminnan aikaansaamiseen. Prosessissa ohjaajan rooli on tärkeä. Hänen tehtävänään on ryhmän kehittymisen edistäminen ja tukeminen.

Aikajana rakentuu ajallisesti kolmelle vuodelle. Jokaisella lukuvuodella on oma teemansa. Ryhmäyttämisen aikajanalta löytyy muun muassa ryhmäyttämis- ja teemapäivien sekä ammatillisten projektien ohjelmia, malleja ja ohjeita sekä ryhmäyttämisharjoituksia.

Löydät lukuvuosien teemat ja niiden materiaalit erillisestä valikosta (sivun oikeasta laidassa).
Esimerkit on jaettu vuosittain alussa tapahtuviin, keskivaiheeseen sopiviin sekä loppussa tapahtuviin malleihin.

 


Linkkejä ja materiaalia ryhmäyttämisen tueksi »