Ryhmäyttämispäivät

Ryhmäyttämispäiviä jatketaan myös toisen lukuvuoden alussa. Koulutusalavalinnoista johtuen ryhmä saattaa olla uusi, vanhaan ryhmään on tullut uusia opiskelijoita tai joku opiskelijoista on keskeyttänyt. Kuten ensimmäisenäkin vuonna keskitytään ryhmäyttämisessä tässä vaiheessa tutustumiseen ja luottamuksellisen opiskeluilmapiirin luomiseen.

  • Erilaisia ryhmäyttämispäivien ohjelmia
  • Vinkkejä opettajille

Lataa malliohjelmia ja tutustu opettajien vinkkeihin »


Toiminnalliset päivät

Toiminnalliset päivät on suunniteltu ryhmille, jonka jäsenet jo tuntevat toisensa, mutta joiden ryhmädynamiikkaa halutaan vahvistaa. Päivät sopivat parhaiten lukuvuoden alkuun. Toteutuksen tukena voidaan käyttää sekä ryhmähengen parantamiseen että ryhmäyttämiseen liittyviä tehtäviä. Osana toiminnallisten päivien ohjelmaa voidaan myös kerrata oppilaitoksen toimintamalleja ja -ohjeita (esim. oppilashuollon tarkoitus sekä opiskelijakuntatoiminta).

  • Puualan toimintapäivä 1
  • Puualan toimintapäivä 2
  • Amazing race -mainos
  • Amazing race tehtävä

Lataa materiaalit »


Opiskelijakuntien hallitustoiminta

Järjestäytynyt opiskelijatoiminta on opiskelijakunnan selkänoja. Opiskelijakunta, jonka toiminta osaltaan vahvistaa oppilaitoksen yhteishenkeä, valvoo ja ajaa tasapuolisesti kaikkien opiskelijoiden etuja. Opiskelijoita edustaa opiskelijakunnanhallitus, joka puolestaan ajaa opiskelijoiden asioita ja järjestää erilaisia yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia ja tempauksia.

  • TAIKA ry:n toimintasuunnitelma

Lataa esimerkki »