Ryhmäyttämispäivät

Ryhmäyttämispäiviä jatketaan myös kolmannen lukuvuoden alussa. Koulutusalavalinnoista johtuen ryhmä saattaa olla uusi, vanhaan ryhmään on tullut uusia opiskelijoita tai joku opiskelijoista on keskeyttänyt. Kuten ensimmäisenä ja toisena vuonna, keskitytään ryhmäyttämisessä tässä vaiheessa tutustumiseen ja luottamuksellisen opiskeluilmapiirin luomiseen.

  • Erilaisia ryhmäyttämispäivien ohjelmia
  • Vinkkejä opettajille

Lataa malliohjelmia ja tutustu opettajien vinkkeihin »


Toiminnalliset päivät

Toiminnalliset päivät sopivat myös kolmannen lukuvuoden alkuun ammatti-identiteetin kasvun tukemiseen. Toteutuksen tukena voidaan käyttää sekä ryhmähengen parantamiseen että ryhmäyttämiseen liittyviä tehtäviä. Osana toiminnallisten päivien ohjelmaa voidaan myös kerrata oppilaitoksen toimintamalleja ja -ohjeita (esim. opiskelijahuollon käyttö sekä opiskelijakuntatoiminta).

  • Puualan toimintapäivä 1
  • Puualan toimintapäivä 2
  • Amazing race -mainos
  • Amazing race -tehtävä

Lataa materiaalit »


 Ammatillinen projektioppiminen

Erilaiset projektit vahvistavat ryhmän toimimista yhdessä ja kehittävät sen jäsenten välistä vuorovaikutusta. Kolmantena opiskeluvuonna ammatilliset projektit jatkuvat. Projekteissa opitaan yhdessä toisten kanssa saman tavoitteen tai tehtävän ratkaisemiseksi sovitun työsuunnitelman mukaisesti. Ne toteutetaan usein opiskelijoiden, opettajien sekä mahdollisesti jonkin koulun ulkopuolisen tahon, kuten alan työpaikkojen kanssa yhdessä.

Lataa ohje projektin toteuttamiseen »

 

Yrittäjyyskasvatus/nuori yrittäjyys 24 h-leiri

Nuori yrittäjyys 24 h-leiri on suunnattu toisen asteen opiskelijoille, jonka aikana leirille tulevat opiskelijat perustavat oman ideansa pohjalta kuvitteellisen yrityksen. Tavoitteena on oppia ”learning by doing” -menetelmän avulla yritystoiminnan ja työelämän perustaitoja ja -tietoja. Leirin ohjelmassa on yrittäjyyden perusteiden ja tietoiskujen lisäksi mahdollisuus kuulla ulkopuolisia yrittäjyydestä luennoivia asiantuntijoita ja yrittäjiä.

Hyödyllisiä linkkejä:

YES Varsinais-Suomi
Nuori yrittäjyys

 

RC-autoprojekti

Projektissa Turun ammatti-instituutin auto- ja kunnossapitoasennuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat rakensivat osana ammatillisia opintojaan kauko-ohjattavan RC-auton. Rakennusprojekti tapahtui neljän hengen tiimeissä ja aikaa auton valmistamiseen käytettiin noin neljä tuntia viikossa kuuden viikon ajan. Tavoitteena oli työelämässä tarvittavien ammatillisten taitojen lisäksi parantaa ryhmätyötaitoja ja lisätä yhteisöllisyyttä.

Ennen kuin autot taas purettiin osiin seuraavan opiskelijaryhmän koottavaksi, esittelivät opiskelijatiimit työnsä tuloksia erilaisissa oppilaitoksen markkinointitilaisuuksissa, kuten seitsemäsluokkalaisille järjestettävässä Urapolku-tapahtumassa. Autojen rakentaminen toi opiskeluun mukavaa käytännönläheisyyttä ja projekti oli niin opettajien kuin opiskelijoiden näkökulmasta onnistunut.

 

Lasten toimintapäivät

Lähtökohtana lasten toimintapäivien toteuttamiselle oli halu muuttaa lähihoitajakoulutuksen kasvun tukemisen ja ohjauksen opintojakson opiskelua käytännönläheisemmäksi ja toiminnallisemmaksi. Projektin tavoitteena oli ideoida, suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista, ohjattua ja lasten ikä- ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa päiväkotilapsille. Käytännön toteutuksessa mukana oli kaksi opiskelijaryhmää (aikuisopiskelijaryhmä ja peruskoulupohjainen ryhmä) Turun ammatti-instituutista sekä varhaiskasvatuksen opettaja ja ravitsemuksen opettaja. Yhteistyökumppaneina olivat kaikki kaupungin päiväkodit.

Projektin suunnitteluvaiheessa opiskelijat oppivat, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun suunnitellaan lapsille ohjattua toimintaa (lasten ikä- ja kehitystaso, tilat, materiaalit, välineet, aikataulu, tavoitteet, työnjako, tiimityö jne.). Toimintapäivien ohjelma alkoi yhteisellä laululeikillä koulun pihalla, nukketeatteriesityksellä tai jakamalla lapset toiminnallisesti pienryhmiin. Osa lapsista meni keittiölle valmistamaan terveellistä välipalaa tai leipomaan ja osa puolestaan osallistui ohjattuihin toimintatuokioihin, jotka sisälsivät mm. kasvomaalausta, liikunnallisia temppuratoja, kädentaitopisteitä ja laulu-leikkituokioita. Toimintatuokioiden jälkeen kokoonnuttiin yhdessä syömään lasten, opiskelijoiden ohjaamana, valmistamia välipaloja tai leivonnaisia.

Toimintapäivien toteutus onnistui hienosti ja niiden aikana kaikista kaupungin päiväkodeista kävi koulussa kylässä yksi lapsiryhmä. Päiväkodit ottivat kutsun mielellään vastaan ja osoittivat paljon kiinnostusta toimintaan ja toiminnallista oppimista kohtaan. Monesta päiväkodista oli johtaja mukana vierailulla ja tämä vahvisti osaltaan olemassa olevia suhteita työelämään. Vierailujen aikana johtajat saivat lisää tietoa lähihoitajakoulutuksesta ja jopa rekrytoivat opiskelijoita työssäoppimaan päiväkoteihinsa.

Varhaiskasvatuksen monet sisältöalueet ja tavoitteet toteutuivat toimintapäivien aikana ja opiskelijat oppivat kaikkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Opiskelijoiden lastenhoidon, ohjauksen, vuorovaikutuksen, tiimityön ja toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja itsearvioinnin taidot kehittyivät selvästi.

 

Pop-up ravintolaprojekti

Turun ammatti-instituutin kokki- ja tarjoilijaopiskelijat suorittivat valinnaisen à la carte -kurssin organisoimalla pop up -ravintolaviikon oppilaitoksen opetusravintolan tiloihin. Projektissa opiskelijat suunnittelivat niin menut, kattaukset, ravintoloiden teemalliset koristelut kuin tapahtuman mainonnankin. Opiskelijoiden pyörittämän kahden eri pop up -ravintolan teemoiksi valikoituivat kolmen eri keiton lounasmenu ja kulinaristinen matka maailman ympäri reittiä Ranska – Japani – Italia – Etelä-Afrikka – Meksiko.

Viikon aikana Pop up -ravintolan tyytyväiset asiakkaat saivat nauttia korkeatasoisista ruoka-annoksista hyvän palvelun kera. Tapahtuma oli menestys ja toimintaa tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.