Aikajanan tästä kohdasta löytyy malleja ja materiaaleja ensimmäisen lukuvuoden ryhmäyttämisen tueksi. Jaottelussa edetään varsinaisesta tutustumisesta ryhmän kehittymiseen ja edelleen ryhmän päättämiseen lukuvuoden lopussa.

Ensimmäinen lukuvuosi on usein tärkein ryhmäytymisen kannalta, koska kaikki opiskelijat ovat vieraita toisilleen. Viihtyvyys ryhmässä, koulussa sekä opinnoissa alkaa tutustumisesta ryhmään ja oppimisympäristöön. Lisäksi ensimmäinen vuosi on merkittävä keskeyttämisen ehkäisyn kannalta, koska alkuvaiheessa keskeyttämisiä on eniten ja ryhmässä viihtyvyys tukee opiskelujen etenemistä.

 

Siirry:
2. VUOSI: Ryhmädynamiikan vahvistaminen »