Opintoihin orientoituminen

Opintojen alussa orientoidutaan alkaviin opintoihin ja tutustutaan tuleviin opiskelukavereihin yksittäisille ryhmille tai koko oppilaitokselle suunnatun ohjelman mukaisesti. Opintoihin orientoituminen voi kestää muutamasta päivästä viikkoon. Orientoitumispäivien toteuttamisen ohjelmat sisältävät usein materiaalipaketin ja ohjeistuksen ryhmänohjaajalle, jonka avulla uusien opiskelijoiden vastaanotto sekä tutustuminen ryhmään, kouluun ja alaan saadaan sujumaan hyvin.

Novidan aloitusviikon materiaalit:

 • aloitusviikon aikataulu 2014–2015
 • esittelykavake
 • ryhmäytämisopas
 • aluekartta + novidarastit
 • opiskelijalta selvitettäviä asioita
 • tutustuminen opiskelukavereihin

Lataa materiaalipaketti »


 

Ryhmäyttämispäivät

Opiskelijat ryhmäytetään opintojen alussa luottamuksellisen ilmapiirin, ryhmässä viihtymisen ja yhteistyön takaamiseksi. Päivien tavoitteena on tehdä erilaisia harjoituksia niin, että tutustutaan omaan ryhmään, muihin opiskelijoihin sekä opettajiin.

 • Erilaisia ryhmäyttämispäivien ohjelmia
 • Vinkkejä opettajille

Lataa malliohjelmia ja tutustu opettajien vinkkeihin »


Yhteispeli -kortit ryhmäyttämisen tueksi

Ryhmäyttämisen pelikortit on tehty madaltamaan ryhmäyttämisen kynnystä. Kortit on jaettu aihealueittain, jotta erilaisten ryhmien kanssa toimimiseen ja erilaisiin tilanteisiin löytyisi vaihtoehtoja.
Tunne ryhmään kuulumisesta on jokaiselle tärkeää. Onnistuneet kokemukset ryhmässä voivat vaikuttaa positiivisesti opiskelijan koko elämään. Hyvä ryhmädynamiikka parantaa yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja antaa tukea yksittäisen ryhmäläisen jaksamiseen. Tartu kortteihin avoimin mielin, kokeile ja innostu!

Lataa pelikortit »


Ryhmänohjaajan koulutus ryhmäyttämisen tukena

Ryhmäyttämisen keinoista, malleista ja materiaaleista sekä toimivan ryhmän merkityksestä opintojen etenemisen kannalta tarjotaan materiaaleja ja järjestetään koulutusta ryhmänohjaajille. Ryhmänohjaajien tehtävänä on tukea opetussuunnitelman mukaisen työskentelyn ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumista sekä huolehtia koko ryhmästä ja sen jokaisen jäsenen hyvinvoinnista.

 • Ryhmänohjaajan muistilista
 • Ryhmänohjaajakoulutusten ohjelmia
 • Perehdyttämisohjelma opiskelijoille
 • Ryhmänohjauksen kehittämisen malli
 • Todistus ryhmänohjaajan koulutuksesta

Lataa materipaketti »