Itsearviointitaitojen kehittämisen materiaali tukee opiskelijan itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen kehittymistä sekä ohjaa opiskelijaa ottamaan vastuuta omista opinnoistaan.

Materiaali on kehitetty lapsi- ja perhetyön ja viittomakielisen ohjauksen perustutkintoihin edistämään opiskelijoiden opintojen etenemistä. Materiaali ei ole sidottu lapsi- ja perhetyön ja viittomakielisen ohjauksen tutkintoihin, vaan sopii käytettäväksi missä opinnoissa tahansa.

Itsearviointitaitoja tarkastellaan koko opiskeluajan kolmesta teemasta: minä itse, minä ryhmässä ja minä ammattilaisena.

 

Siirry:
1. vuosi: Ensin pitää tutustua itseensä »