Toisena vuonna painottuvat itsensä kehittäminen ja ryhmässä toimimisen taidot. Opetuksessa sekä opettajan ja opiskelijan henkilökohtaisissa keskusteluissa tarkastellaan, miten olen kasvanut ihmisenä viimeisen vuoden aikana, onko jokin muuttunut ja miksi. Erityisesti painotetaan palautteen vastaanottamisen taitoa sekä sitä, millaisilla keinoilla käsittelen negatiivisia tunteita ja korjaavaa arviointia. Ensimmäisenä vuotena aloitettuja prosesseja jatketaan elämänhallintataitoja kehittäen ja voimavaroja kasvattaen.

Ryhmässä harjoitellaan palautteen antamista, tunteiden käsittelyä ja vastuun ottamista: Osaanko tukea muita? Miten antaa kaikille tilaa? Millaista opiskelu ja välittämisen ilmapiiriä edistän tai etäännytän? Millainen yhteisön toimija olen?

Työelämätaitojen osalta ensimmäisenä vuonna aloitettu ammattitaitovaatimuksista nouseva osaamisen arviointi syvenee ja vahvistuu. Työelämäjaksoilla harjoitellaan ammattitaitovaatimusten lisäksi muun muassa sitä, miten kestän työelämän muuttuvia tilanteita, miten ratkaisen ongelmia ja miten olen joustava.


 

Minä itse:

∼ Miten olen kasvanut ihmisenä viimeisen vuoden aikana? Mikä on muuttunut ja miksi?

∼ Taito vastaanottaa palautetta ja keinot käsitellä negatiivisia tunteita ja korjaavaa arviointia

 

Tehtäviä:

 

Minä ryhmässä:

∼ Palautteen antaminen ja tunteiden käsittely ryhmänä

∼ Muiden tukeminen ja omat toimiminen yhteisössä

 

Tehtäviä:

 


 

Minä ammattilaisena:

∼ Ammattitaitovaatimusten osaamisen arvioinnin syventäminen ja vahvistaminen

∼ Toimiminen työelämän ongelmatilanteissa ja työelämän joustavuus

 

Tehtäviä: