Matka itseen lähtee liikkeelle siitä, että käydään läpi omaa elämänhistoriaa ja kokemuksia – miten olen tullut tällaiseksi? Lisäksi tunnistetaan oman persoonan vahvuuksia ja heikkouksia sekä henkilökohtaista temperamenttia ja sitä, millainen olen oppijana.

Toisessa teemassa, ryhmään tutustumisessa, opetellaan toimimaan oman ryhmän kanssa sekä havainnoidaan millaisia temperamentteja ja ominaisuuksia ryhmäläisistä löytyy. Huomiota kiinnitetään siihen, miten otetaan vastuuta ryhmästä myös oman toiminnan kautta, ja miten hyväksytään erilaisuutta. Näillä toimenpiteillä opiskelijaa sitoutetaan osaksi omaa ryhmäänsä sekä koko oppilaitoksen yhteisöä.

Kolmantena teemana on tutustua työelämän pelisääntöihin sekä asennekasvatus työelämää kohtaan. Ammatillinen kasvu alkaa heti ensimmäisistä opiskelupäivistä lähtien.


 

Minä itse:

∼ Miten olen tullut sellaiseksi kuin nyt olen? Oma elämänhistoria ja omat kokemukset

∼ Oman persoonan vahvuudet ja heikkoudet

∼ Millainen olen oppijana?

 

Tehtäviä:

 

Minä ryhmässä:

∼ Tutustuminen omaan ryhmään: vastuun ottaminen ryhmästä ja erilaisuuden hyväksyminen

∼ Sitouttaminen osaksi koko oppilaitosyhteisöä

 

Tehtäviä:
 • Seitti »
  Opiskelija näkee itsensä osana ryhmää.
 • Tulen nähdyksi »
  Opiskelijat hahmottavat olevansa osa kokonaisuutta ja heillä on oma paikkansa ja tehtävänsä osana opiskeluryhmää.
 • Virittäytyminen päivään »
  Opiskelija tunnistaa oman vireystilansa ja tuo sen näkyväksi muulle ryhmälle.
 • Ryhmän pelisäännöt »
  Ryhmä laatii itselleen pelisäännöt, joita jokainen sitoutuu noudattamaan
 • Ryhmätyöarviointi »
  Opiskelija konkretisoi osallistumisensa tason ja vastuun jakautumisen ryhmätyön tekemisessä

 

Minä ammattilaisena:

∼ Työelämän pelisäännöt ja asennekasvatus työelämää kohtaan

 

Tehtäviä:
 • Arvohuutokauppa »
  Opiskelija pohtii omaa toimintaansa ja arvopohjaa.
 • Joharin ikkuna »
  Opiskelija oppii tiedostamaan oman minäkuvan eri puolia ja ymmärtää käyttäytymisensä taustalla vaikuttavia tekijöitä.
 • SWOT-analyysi »
  Opiskelija pohtii itseään opiskelijana ja ryhmän jäsenenä sekä omia ammatillisia valmiuksiaan opintojen eri vaiheissa eri näkökulmista.