Kolmannen vuoden painotus on vahvasti ammatti-identiteetin teemojen ympärillä. Pohditaan, millaisia odotuksia minulla on tulevaisuuteen, miten kehitän itseäni tästä eteenpäin ja millainen itsetuntemus ja näkemys ammatillisesta pohjasta itselläni on nyt.

Lisäksi irrottaudutaan ryhmästä, luovutaan opiskelijayhteisöstä ja itsenäistytään. Muut ryhmäläiset aletaan nähdä tulevina työkavereina. Katsotaan taaksepäin ja kerätään voimavaroja tukevia toimintamalleja varastoon itseä varten. Ammatillinen minä on valmis kohtaamaan työelämän haasteet ja valmis kehittymään edelleen elinikäisen oppimisen hengessä.


 

Minä itse:

∼ Tulevaisuudenodotukset

∼ Itsensä kehittäminen valmistumisen jälkeen

 

Tehtäviä:

 

Minä ryhmässä:

∼ Ryhmästä irrottautuminen

 

Tehtäviä:

 

 

Minä ammattilaisena:

∼ Elinikäinen oppiminen työelämässä

 

Tehtäviä:
  • Omasta alasta tiedottaminen »
    Opiskelija osaa kertoa omasta alastaan lyhyesti ja ammattiin liittyviä keskeisiä asioita korostaen
  • CV ja hakemus »
    Mitä asioita kannattaa korostaa, mihin järjestykseen kielitaito kannattaa laittaa sekä mitä tai miten kertoa hakemuksessa omasta ammattialastaan
  • Työelämää akvaariossa »
    Opiskelija saa kokemuksen siitä, miten muut kokevat työelämään liittyviä asioita