Materiaalipaketissa on käytännön malleja ja harjoituksia, joiden avulla kuvataan, kartoitetaan ja tuetaan opiskelijan motivaatiota opiskelun aikana. Harjoituksia voi käyttää HOKS-keskustelua tukevina materiaaleina tai oppitunnilla keskustelun tukena. Tuotepaketti sisältää lisäksi motivaatioon ja sen kehittymiseen liittyvän teoriapaketin, jota myös voi sovelletusti käsitellä opiskelijoiden kanssa.

Motivaation tukemisen paketti sisältää seuraavat osiot:

  1. Teoriaosuus
  2. Materiaalia opiskelijoiden ohjaukseen
  3. Materiaalia työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen

Lisätietoja: Mari Korhonen, etunimi.sukunimi@tk-opisto.fi