Materiaalia työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjausta varten.

Motivaatio ja opiskelijan työelämäjakso – video työnantajille ja työpaikkaohjaajille

Videon alussa kerrotaan Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon kahdesta osaamisalasta, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalasta ja Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalasta.

Tämän jälkeen alan opiskelija kertoo siitä, mitä hän toivoisi työpaikkaohjaajalta ohjaamiseen ja työyhteisöltä työelämäjaksoon liittyen. Opiskelija kuvaa myös työtehtävien ja motivaation liittymistä toisiinsa. Hän kertoo myös siitä, mitä toiveita uudella tulokkaalla olisi erityisesti työelämäjakson alussa.

Videon lopussa kerrataan lyhyesti koulutussopimukseen liittyvät asiat.

Videon kesto 5:08 min

Tarkistuslista työelämäjakson aloittamisen tueksi -lomake voidaan antaa opiskelijjalle, kun hän lähtee työelämäjaksolle. Lomakkeen avulla varmistetaan työelämäjakson perehdyttämisen toteutuminen toivotulla tavalla. Se vastuuttaa opiskelijaa  selvittämään työelämäjakson onnistumisen kannalta keskeiset asiat heti jakson alkuvaiheessa. Lomake voidaan pyytää palauttamaan ohjaavalle opettajalle tarvittaessa.

Tietoa opiskelijasta työpaikkaohjaajalle -lomake voidaan antaa työelämäjaksolle lähtevälle opiskelijalle hyvissä ajoin ennen jakson alkua. Lomake voidaan täyttää opettajan ohjeistustunnilla tai opiskelija voi täyttää sen itsenäisesti. Opiskelijan tehtävänä on toimittaa lomake työpaikkaohjaajalle ennen työelämäjakson alkua. Lomakkeen tavoite on antaa työpaikkaohjaajalle jo etukäteen tietoa ohjattavasta opiskelijasta ja näin valmistautua hänen vastaanottamiseen työpaikalle. Työelämäjakson aloituksen onnistuminen motivoi sekä ohjaajaa että opiskelijaa hyvään ja avoimeen yhteistyöhön.