Motivaatioon liittyvää teoreettista tietoa, jossa avataan opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opiskelijoille motivaatioon ja sen rakentumiseen liittyviä teemoja.

Motiivit -diamateriaali on tehty pohjaksi aiheen käsittelyyn opiskelijoiden kanssa. Materiaalista voi valita aiheita ryhmäkeskusteluihin tai yksilökeskusteluihin tarpeiden mukaan. Materiaalia voi käyttää myös keskustelupohjana opettajien kanssa aihetta käsiteltäessä.