Lukuvuoden päättäminen

Yhtenä ryhmäyttämisen tärkeänä vaiheena on ryhmän toiminnan vieminen ohjatusti päätökseen. Tällöin tarkoituksena on päättää ryhmän yhdessäolo mukavalla tavalla sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus palautteen antamiseen. Ryhmän päättämiseen yhdistyy vanhasta irrottautuminen ja elämän jatkuminen ryhmän erkanemisesta huolimatta. Tähän vaiheeseen kuuluvat myös lukuvuoden päättämisen tilaisuudet, jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteisen teemapäivän ja virkistäytymisen merkeissä.

  • Juhannuskukkulan koulutalon kevätpäivän ohjelma

Lataa esimerkkiohjelma »