Aikajanan tästä kohdasta löytyy malleja ja materiaalia kolmannen lukuvuoden ryhmäyttämisen tueksi. Tällöin teemana on ammatti-identiteetin kasvun tukeminen.

Kolmantena lukuvuonna tuetaan edelleen ryhmän dynamiikkaa sekä viedään ryhmän toiminta ohjatusti päätökseen. Kolmantenakin vuonna syntyy uusia ryhmiä, kun opiskelijat suuntautuvat ammatillisesti. Ryhmäyttämisen näkökulmasta keskitytään alkuvuonna erilaisiin toimintapäiviin ja ammatillisiin projekteihin ja lopussa työelämään siirtymisen tukemiseen. Viimeisenä vuonna ryhmän merkitys muuttuu, kun on paljon työssäoppimista. Ryhmällä on merkittävä rooli ammatti-identiteetin rakentumisessa esimerkiksi käytäessä läpi työssäoppimiskokemuksia.