Aikajanan tästä kohdasta löytyy malleja ja materiaaleja toisen lukuvuoden ryhmäyttämisen tueksi. Lukuvuoden tavoitteena on ryhmädynamiikan vahvistaminen.

Toisena lukuvuonna on tärkeää ylläpitää ja kehittää olemassa olevien ryhmien yhteishenkeä. Toisena vuonna syntyy myös uusia ryhmiä. Lukuvuoden alussa järjestetään erilaisia ryhmäyttämis- ja virkistäytymispäiviä. Ryhmädynamiikkaa vahvistetaan erilaisin projektein sekä tiimi- ja teemapäivin läpi lukuvuoden. Kun ryhmä toimii ja siinä viihdytään, tukee se opintojen etenemistä ja läpäisyä.

 

Siirry:
3. VUOSI: Ammatti-identiteetin kasvun tukeminen »